Recykling, jest słowem które słyszymy bardzo często, a w ostatnich latach coraz częściej, jest to z pewnością spowodowane rosnącą świadomością społeczeństwa. Ale czym on tak naprawdę jest? Jest formą ochrony środowiska, jedną z wielu. Dąży do tego, aby liczba odpadów była mniejsza a złoża naturalne mniej eksploatowane. Jest systemem procesów oraz czynności, które prowadzą do ponownego wykorzystania metali. Jego celem, jest wykorzystanie oraz przekształcenie odpadów w taki sposób, aby w tym procesie korzystać jak najmniej z energii i naturalnych zasobów. 

Każdy z nas, w swoim domowym gospodarstwie wytwarza odpady. Właśnie dlatego, tak ważne jest aby już na tym etapie je segregować, w dużym stopniu ułatwia to dalsze etapy recyklingu. Odpady, możemy podzielić na cztery główne grupy:

 • papier,
 • szkło
 • metal,
 • plastik.

Odpady posegregowane w ten sposób, kolejno są rozdrabniane –  jeśli istnieje taka potrzeba, myte (jeśli chodzi o szkło) oraz poddawane odpowiedniemu procesowi. Wszystkie z metali pozyskiwanych w skupach złomu, bez wyjątku poddaje się recyklingowi. Tradycyjne skupy złomu, skupują metale kolorowe, takie jak: brąz, mosiądz, aluminium, miedź, cynk oraz nierdzewkę. Stal, tak jak i metale kolorowe, mogą zostać poddane recyklingowi właściwie nieskończoną ilość razy. Właśnie dzięki temu, skupy złomu w znaczący sposób  przyczyniają się do ochrony środowiska. 

Recykling metali – do czego wykorzystuje się metal?

Proces recyklingu metali, dla wszystkich jego rodzajów jest praktycznie taki sam, jedynie czym się różni to czynnikami technicznymi. Jeśli chodzi o źródło pochodzenia, to możemy wyodrębnić 3 typy:

 • złom własny,
 • poprodukcyjny,
 • poamortyzacyjny.

Biorąc pod uwagę cechy fizyczne oraz jakość, złom możemy podzielić na:

 • złom stalowy stopowy,
 • złom stalowy niestopowy,
 • złom niebieski.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wielkość danego elementu, złom dzielimy na złom wsadowy oraz złom niewsadowy.

Metale odzyskiwane w procesie recyklingu, mogą być przetworzone na różnorodne przedmioty. Są to między innymi:

 • klamki,
 • folia aluminiowa,
 • ramy rowerów,
 • felgi samochodowe,
 • elementy samolotów.

Oprócz tego, metal z recyklingu wykorzystywany jest do produkcji rur, koszy na śmieci czy też karoserii samochodowych. Elektrośmieci,tj. zużyty sprzęt elektroniczny, zawiera duże ilości szlachetnych metali tj. złota czy srebra.

Poddanie metalu recyklingowi, nie jest tylko i wyłącznie idealnym sposobem ochrony środowiska. Przy wydobyciu metali, jest duże zapotrzebowanie na energię oraz wodę. Zasoby metali, przez cały czas się wyczerpują. Właśnie z tego powodu, lepszym wyjściem jest poddanie metali recyklingowi.