Puszki aluminiowe, jest to jeden z najbardziej popularnych rodzajów opakowań, używany przede wszystkim przez producentów napojów. Warto mieć na uwadze, że puszki aluminiowe są bardzo cennym odpadem, ze względu na możliwość ponownego ich wykorzystania. Jeśli chodzi o aluminium, pozyskane z puszek, możemy je wykorzystać w stu procentach. Recykling może być prowadzony w zasadzie w nieskończoność, mimo to nie powoduje strat w jakości metalu.

Dlaczego recykling puszek jest taki istotny?

Każda z puszek, która trafia do recyklingu, jest nie tylko korzyścią dla gospodarki, ale przede wszystkim dla ludzkości. Jasne jest, że jedna puszka to może być za mało, ale już ich tysiące zmieniają postać rzeczy. Odpowiednie postępowanie, a dokładnie recykling, powoduje uzyskanie naprawdę znaczących oszczędności.

Zalety recyklingu aluminiowych puszek:

  • recykling powoduje bardzo dużą oszczędność energii, nawet na poziomie 95 procent,
  • niższy koszt wytworzenia metalu,
  • recykling znacznie obniża emisję dwutlenku węgla. 

Recykling, powinien być normalnym oraz powszechnym zjawiskiem w każdym domu. Wraz z każdym rokiem, rośnie produkcja odpadów, dlatego recykling pomoże zminimalizować problem. Z biegiem czasu, recykling może przyczynić się do obniżki cen produktów tworzonych z tego materiału.

Przebieg recyklingu

Wszystkie zebrane puszki aluminiowe, odbierane są przez skupy złomu, jednym z nich jest skup surowców wtórnych Warszawa, ewentualnie przez służby oczyszczania miasta. Recykling, przebiega w kilku etapach:

  • przewiezienie do sortowni – sprawdzanie puszek, czy nie ma stali.
  • oczyszczenie – ze wszystkich zabrudzeń i zanieczyszczeń, odbywa się to przy użyciu sit.
  • cięcie czystego materiału oraz prasowanie – aby powstały paczki, które łatwo transportować.
  • sprasowane odpady trafiają do hut i odlewni – tam następuje ich przetopienie, z których tworzy się blachy, a z nich można ponownie wykonać opakowania.

Szacuje się, że aby puszka razem z napojem ponownie trafiła na półkę sklepu, potrzebne jest około 60 dni.