Zalegające aluminium – co z nim zrobić?

Segregacja odpadów to temat będący aktualnie “na czasie”. Każde gospodarstwo domowe, każdego dnia produkuje ich duże ilości. Aby zminimalizować negatywne skutki tejże produkcji dla środowiska prowadzi się ich segregację. Dzięki temu, śmieci powstałe w wyniku...